Praktische informatie

Groep

De groep is een doorgaande groep en komt bijeen op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van de speeltuinvereniging De Wiken, St. Jansberg 31A in Drachten.

De doorgaande cursus start najaar 2019 op 5 september en loopt door t/m 19 december. We komen iedere donderdagavond bijeen, uitgezonderd 5 december. Op 12 september is er een kennismakingsavond (voor meer informatie zie pagina Kennismaking).

Zenleraar Tozan Timmer zal in oktober en november een avond aanwezig zijn om een toespraak te houden en met ons hierover in gesprek gaan.

Kosten

De kosten voor de maanden september t/m december bedragen 127,50. Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 89 ASNB 0707 4552 86 t.n.v. Lisette durenkamp. Het is ook te betalen in twee termijnen van 63,75.

Kleding

Draag makkelijke, loszittende kleding. Er zijn meditatiekussens en bankjes aanwezig.

Inlichtingen en aanmelding

Lisette Durenkamp
Tel 06-22 62 16 72
e-mail lisettedurenkamp@knid.nl