Praktische informatie

Groep

De groep is een doorgaande groep en komt bijeen op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van de speeltuinvereniging De Wiken, St. Jansberg 31A in Drachten.

De doorgaande cursus start in 2019 weer op 10 januari en loopt door t/m 27 juni. We komen iedere donderdagavond bijeen, uitgezonderd 21 februari, 2 mei en 30 mei. Op 17 januari is er een kennismakingsavond (voor meer informatie zie pagina Kennismaking).

Zenleraar Tozan Timmer zal op 14 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei en 13 juni aanwezig zijn om een toespraak te houden en met ons hierover in gesprek gaan.

Kosten

De Kosten voor de maanden januari t/m juni bedragen 178,50. Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 89 ASNB 0707 4552 86, t.n.v. Lisette Durenkamp. Het is ook te betalen in twee termijnen van 89,25. Het is 8,50 per keer.

Kleding

Draag makkelijke, loszittende kleding. Er zijn meditatiekussens en bankjes aanwezig.

Inlichtingen en aanmelding

Lisette Durenkamp
Tel 06-22 62 16 72
e-mail lisettedurenkamp@knid.nl